ODINSBARN

Tenk deg å mangle noe alle andre har. Noe som beviser at du hører til i denne verden. Noe så viktig, at uten det, er du ingenting. En pest. En myte. Et menneske.

Femten vintre gammel får Hirka vite at hun er et odinsbarn – en halelaus råttenskap fra en annen verden. Foraktet. Fryktet. Og jaget. Hun aner ikke lenger hvem hun er, og noen vil drepe henne for at det skal forbli en hemmelighet. Men det finnes verre ting enn odinsbarn, og Hirka er ikke den eneste skapningen som har brutt gjennom portene ...

Odinsbarn er original fantasy på norrøn grunn. Et episk oppgjør med fremmedfrykt, blind tro og retten eller viljen til å lede.

  • En villmann fra nord bruker kniven på et spedbarn, for å skjule at hun er født halelaus.
  • En råtnende Rådsmann kjemper desperat for å starte en krig.
  • En forgudet adelssønn fornekter sin arv, og vender sverdet mot sine egne.
  • Folk forlater gård og hjem, i frykt for skapninger ingen har sett på tusen år.
  • Og ei rødhåret, halelaus jente flykter for livet, uten å vite at alt dette, skyldes henne.
Odinsbarn cover
Bok 1: ODINSBARN